Dyrektor ZSP 8: Renata Kałwa

Wicedyrektor: Małgorzata Kołodziej

Wicedyrektor : Andrzej Pacholczyk

 

Kontakt

Placówka jest zamknięta z powodu kwarantanny!

Informacje udzielane są:

telefonicznie: 717986931 w godz. 8:00 - 14:00

na stronie: www.zsp8.pl

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

 

Grono pedagogiczne - 2018/2019

Wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020

 

Samorząd uczniowski

 

 

Rzecznik Praw Ucznia - Karolina Gołczyk

 

Koła zainteresowań

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

DZWONKI LEKCYJNE

PROCEDURY REAGOWANIA

SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA

 

Przypominamy Rodzicom, że szkoła (zgodnie ze STATUTEM ) nie odpowiada za cenne rzeczy przynoszone przez dzieci do szkoły.

 

KOT W BUTACH