Przedszkole nr 97

DRODZY RODZICE !!!

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ PRZERWA WAKACYJNA W  BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PRZYPADA:

OD 29  CZERWCA 2020 R. DO 10 LIPCA 2020 R.

PRZYPOMINAMY , ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA WROCŁAWIA Z POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO, NIE MA WYZNACZONYCH TZW. PRZEDSZKOLI ZASTĘPCZYCH. TYLKO W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, W CZASIE PRZERWY WAKACYJNEJ PRZEDSZKOLA MACIERZYSTEGO, PO ZŁOŻENIU PRZEZ RODZICÓW PODANIA Z UZASADNIENIEM KONIECZNOŚCI KORZYSTANIA Z INNEGO PRZEDSZKOLA DLA TYCH DZIECI POSZUKIWANE BĘDĄ MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH WE WROCŁAWIU.

Poniżej przedstawiam Państwu procedurę w zakresie opieki wakacyjnej oraz druki dokumentów, które dostępne będą na stronie internetowej Przedszkola

SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO WROCŁAW

procedura dla rodziców w zakresie systemu opieki wakacyjnej w roku szkolnym 2019/2020
• do 15 maja (piątek) poinformowanie rodziców o przerwie wakacyjnej -druk deklaracji korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym:
13.07.2020 – 31.08.2020- z określeniem pełnych tygodni korzystania z placówki,
• do dnia 22 maja ( piątek) rodzice przesyłają skan lub zdjęcie deklaracji na adres mailowy: Malgorzata.Kolodziej@wroclawskaedukacja.pl
• do 29 maja (środa) rodzice składają osobiście:
- podanie o konieczności korzystania z innego przedszkola wraz z uzasadnieniem (w okresie przerwy wakacyjnej macierzystego przedszkola)
- deklaracje i podania z określeniem pełnych tygodni korzystania z macierzystej placówki.
• do 10 czerwca (środa) dyrektor przedszkola rozpatruje złożone przez rodziców podania i dokonuje analizy uzasadnień oraz wskazuje rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, inne przedszkole, z którego może skorzystać dziecko (nie zawsze będzie to najbliższa placówka),
• do 17 czerwca (środa) potwierdzenie przez rodziców zamiaru korzystania ze wskazanego przedszkola przez dyrektorów.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja – chęć korzystania z Przedszkola nr 97 w okresie wakacyjnym

Podanie – konieczność korzystania z innego przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej macierzystego przedszkola

Drodzy Rodzice!

W związku z uruchomieniem zajęć opiekuńczych w Przedszkolu nr 97 i oddziałach przedszkolnych w SP nr 58 w ZSP nr 8 we Wrocławiu, zgodnie z „Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020r w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu pandemii”, w załączniku znajdują się procedury, z którymi zapoznali Państwa wychowawcy grup.
Proszę o bezwzględne stosowanie się do tych procedur.
Jednocześnie zachęcam Państwa do zapewnienia swoim pociechom i sobie bezpieczeństwa i pozostanie w domu, jeśli tylko macie Państwo taką możliwość.
Proszę zatem Państwa i apeluję o szczególne przemyślenie decyzji w sprawie powrotu dzieci do Placówki w czasie pandemii.

Procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI W ROKU 2020

List Dyrekcji do Rodziców ws. funkcjonowania przedszkola

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM

 

fb icon 325x325 Zobacz nas na Facebooku

 

Możecie Państwo przyliżyć sobie nasze Przedszkole dzięki poniższej prezentacji:

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRAFIK ZAJĘĆ W GRUPACH 

PORY POSIŁKÓW

STATUT PRZEDSZKOLA

PROJEKT "Edukacja przedszkolna bez barier"


Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz. 8:00

 

W ramach zajęć dydaktycznych wszystkie dzieci uczestniczą w:

- rytmice

- gimnastyce korekcyjnej

- logopedii

- religii ( jeśli rodzic wyrazi zgodę na uczestnictwo)

 

Oprócz tego odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (tylko dla dzieci pięcioletnich) i zajęcia teatralno-taneczne ( dla wszystkich dzieci)

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE TO:

 • przyjazna atmosfera sprzyjająca wielokierunkowemu rozwojowi dzieci

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, odpowiedzialna kadra pedagogiczna

 • różnorodne uroczystości, imprezy, spotkania, wycieczki

 • jasne, przestronne, bogato wyposażone sale dydaktyczne z bezpośrednim dostępem do sanitariatów

 • gabinet – wyposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne – do terapii indywidualnej prowadzonej przez pedagoga i logopedę

 • sala gimnastyczna do zajęć z muzykoterapii i gimnastyki korekcyjnej

 • nieodpłatne zajęcia z terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii, religii

 • zajęcia wyrównawcze i terapia pedagogiczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • ogród przedszkolny bogaty w zieleń i wyposażony w bezpieczny drewniany zestaw urządzeń do zabaw sprawnościowych

 

 

 Nasze grupy:

GRUPA I – KRASNOLUDKI

Grupa liczy 25 dzieci w wieku 3-4 lat. Grupa "KRASNOLUDKÓW" zawsze chętnie poznaje i bada przyrodę.

Nauczycielki: Jadwiga Grębowicz - Magalińska, Mariola Korwin - Piotrowska

GRUPA II integracyjna – LEŚNE LUDKI

Grupa liczy 15 dzieci w wieku 4-6 lat. "LEŚNE LUDKI" tworzą zgraną drużynę, która z uśmiechem na twarzy wita każdy dzień.

Nauczycielki: Beata Lorencik-Ilska, Karolina Szynkarek

Pedagog specjalny: Edyta Krzysztoń

GRUPA III integracyjna - CHOCHLIKI

Grupa liczy 20 dzieci w wieku 4-5 lat. Wszystkie CHOCHLIKI", podobnie

jak ich patroni, zawsze mają głowy pełne niezwykłych pomysłów.

Nauczycielki: Joanna Kawałko, Aneta Kościelecka

Pedagog specjalny: Patrycja Ochędzan

0A grupa integracyjna POMYSŁOWE ELFY

Grupa liczy 20 dzieci w wieku 5-8 lat. „POMYSŁOWE ELFY” pielęgnują rośliny, dbają o środowisko i zawsze do świetnych pomysłów im blisko.

Nauczycielki: Marta Grela, Irena Choińska

Pedagog specjalny: Agata Fogler

0B grupa integracyjna LEŚNE DUSZKI

Grupa liczy 20 dzieci w wieku 5-6 lat. „LEŚNE DUSZKI” tworzą magiczną aurę, która daje siłę aby każdy dzień był pełen dobrego humoru.

Nauczycielki: Aleksandra Andrzejewska, Emilia Leśniewska

 

 

Grupy integracyjne w naszym przedszkolu są ogromną szansą zarówno dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i dla dzieci zdrowych. Wspólna zabawa i nauka pozwalają uwrażliwiać i modelować zachowania dzieci zdrowych w taki sposób, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jak partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Współdziałanie w ramach grupy integracyjnej pomaga wszystkim dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu i uczy szerszego spojrzenia na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi.

 

 

INTEGRACJA OD PRZEDSZKOLA

Integracja oznacza współuczestniczenie, włączanie osób niepełnosprawnych do życia społecznego. W procesie integracji osoby z niepełnosprawnością nie oczekują litości, lecz życzliwości środowiska przy pełnej ich akceptacji. Cechy te należy kształtować bardzo wcześnie, już w wieku przedszkolnym. Daje to bowiem szanse rozwijania u osób niepełnosprawnych pozytywnych form współdziałania z pełnosprawnymi rówieśnikami zaś u pełnosprawnych dzieci poczucie odpowiedzialności, troski i tolerancji. Obie strony natomiast kształtują w sobie osobowość otwartą i gotową do współdziałania.

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się:
- większej tolerancji wobec innych,
- akceptowania niepełnosprawności,
- odpowiedzialności i życzliwości wobec innych,
- większej otwartości na innych,
- mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy - gorsi,
- dostrzegają, coraz lepiej rozumieją ograniczenia samodzielności swoich kolegów i troszczą się o nie.

Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:
- starają się im dorównać, mobilizując się do większego wysiłku, a jednocześnie lepiej się rozwijają fizycznie i intelektualnie,
- zapominają o swoich ułomnościach,
- nabierają większej pewności siebie,
- odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat.

Nauczanie integracyjne jest ideą przyszłościową i słuszną. Istnieje wielka nadzieja, że osoby niepełnosprawne będą uznawane za pełnowartościowych ludzi – kolegów, przyjaciół, sąsiadów, którzy mogą wnieść w nasze życie wiele różnorodnych wartości.

 

 

 


 

Grono pedagogiczne:

Dyrektor : Renata Kałwa

Wicedyrektor: Małgorzata Kołodziej

 

Wychowawcy:

 • Jadwiga Grębowicz-Magalińska
 • Joanna Kawałko
 • Mariola Korwin-Piotrowska
 • Aneta Kościelecka
 • Beata Lorencik-Ilska
 • Karolina Szynkarek
 • Marta Grela
 • Aleksandra Andrzejewska
 • Emilia Leśniewska
 • Irena Choińska

Pedagodzy specjalni:

 • Patrycja Ochędzan
 • Edyta Krzysztoń
 • Agata Fogler

Logopeda: Aleksandra Andrzejewska

Muzykoterapeuta: Alicja Grabowy

Język angielski: Joanna Kawałko, Karolina Szynkarek

Religia: Ewa Musiał

 

 

 Kontakt:

 

Przedszkole nr 97 „Nadodrzańskie Skrzaty”

ul. Składowa 2-4

50-209 Wrocław

telefon bezpośredni: 71 798 69 31 wew. 201

 

Sekretariat ZSP nr 8

Czynny codziennie: 7:30 – 15:30

Tel./Fax: 071 797-87-67

E-mail: Sekretariat.zsp08@wroclawskaedukacja

Gabinet nr 20, I piętro

 

Dyrektor - Renata Kałwa

E-mail: Renata.Kalwa@wroclawskaedukacja.pl

Piątek 14:00 – 16:00

 

Wicedyrektor - Małgorzata Kołodziej

E-mail: Malgorzata.Kolodziej@wroclawskaedukacja.pl

Poniedziałek14:00 – 16:30

Wtorek 14:00 – 16:30